Hledat

Příspěvek přednesený v rámci semináře Děti v ohrožení adiktologickým problémem

Příspěvek přednesený Mgr. Ivou Burešovou v rámci semináře Děti v ohrožení adiktologickým problémem, který pořádal dne 7.6. 2019 Úřad vlády ČR ve spolupráci se Společností pro návykové nemoci ČLS JEP, OSPRCH a A.N.O. zde

© 2017 OSPRCH. All Rights Reserved. Designed By A.M:.