Hledat

Etický kodex pracovníka primární prevence rizikového chování

V rámci Odborné společnosti prevence rizikového chování vznikla v roce 2018 pracovní skupina Etické aspekty primární prevence. Byla vytvořena na základě dlouhodobé absence jakýchkoliv etických zásad pracovníků primární prevence. Členové interní pracovní skupiny se tedy pustili do tvorby zatím neexistujícího etického kodexu, který by do budoucna mohl být základem pro udržení alespoň základních etických zásad naší profese. Při jeho tvorbě jsme čerpali inspiraci z našich zkušeností, odborných potřeb, ale také z již existujících českých i zahraničních odborných etických kodexů.
Ke stažení zde