Hledat

Stanovisko předsedkyně OSPRCHu k prohlášení k filmu V síti: Za školou.

28.2.2020

Vzhledem k situaci, která nastala v souvislosti s premiérou filmu V síti: Za školou považuji za nutné se distancovat od prohlášení zveřejněném 26. 2. 2020 jménem A.N.O, OSPRCH a ČAA.

OSPRCH byl k tomuto prohlášení připojen ukvapenou iniciativou, bez projednání s Radou společnosti a diskusí v rámci členské základny.

Snímek vzbudil kontraverzní emoce a diskuse mezi pedagogickou i odbornou veřejností, OSPRCH naopak propaguje zveřejněnou metodiku pro pedagogy k využití v rámci zasazení do kontinuálních a komplexních preventivních programů na škole. OSPRCH považuje za podstatné především to, jak na projekci filmu navazovat ve výuce, jakým způsobem vést s žáky diskusi ke klíčovým tématům. To vše předpokládá také spolupráci škol s rodičovskou veřejností a citlivý přístup pro výběr cílových skupin žáků