Hledat

Tisková konference Systém evidence preventivních aktivit (SEPA)

Dne 19. ledna 2021 proběhla tisková konference, na které Univerzita Karlova, Úřad vlády a MŠMT představili unikátní monitorovací a podpůrný informační online Systém evidence preventivních aktivit (SEPA) a výsledky souvisejícího dotazníkového šetření, které mapovalo aktuální stav v oblasti všech hlavních typů rizikového chování a duševního zdraví u dětí během aktuální epidemiologické situace (2. vlna covid-19), a dále připravenost, možnosti a potřeby základních a středních škol v období distanční výuky, které jsou potřebné pro poskytování preventivních intervencí. Více informací najdete na stránkách:

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=11640&locale=cz

https://www.adiktologie.cz/file/1017/zprava-sepa-rsr-kad-1lfuk-9-12-2020.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=nrO9WwHuK9k&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=Ysa7WvOKs_Q&feature=youtu.be