HledatMgr. Markéta Jírová Exnerová


Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, katedru pedagogiky, obor sociální pedagogika. V oblasti primární prevence rizikového chování pracuje od roku 2001, kdy pracovala jako kontaktní sociální pracovnice v Centru prevence klubu VrakBar v Jihlavě. V letech 2006 - 2015 byla vedoucí Centra primární prevence Semiramis o.s.  Od roku 2015 pracuje jako odborná garantka Semiramis z.ú. Je absolventkou psychoterapeutického výcviku v gestalt terapii a aktuálně frekventantkou postgraduálního výcviku v gestalt terapii s dětmi a adolescenty pod IVGT. Jejím hlavním zaměřením je oblast primární prevence rizikového chování (odborné a personální vedení týmů, lektorská činnost, odborné garantství, metodická podpora, poradenství ) a rodinná terapie.