Hledat


doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D.

Absolvent jednooborového magisterského studia psychologie na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Ph.D. Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita Brno,  v letech 2010 - 2011 Humphrey Fellow (Hubert H. Humphrey Fellowship Program), Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Baltimore, USA.
V současné době je Zástupce přednosty pro vědu a výzkum Kliniky adiktologie  1. LF UK v Praze a VFN v Praze. Věnuje se výzkumné práci v oblasti primární prevence užívání návykových látek a dalších typů rizikového chování, léčby závislosti na metamfetaminu (fakmakoterapie, efektivita léčby), kvalitativní metodologii, Harm reduction (Injekční užívání, role lékáren v prevenci infekčních onemocnení u uživatelů drog) aj.  Výsledky své výzkumné práce publikuje v odborných časopisech a je spoluautorem odborných publikací.