Hledat

PeadDr.Lenka Marušková

Vystudovala učitelství na Karlově univerzitě v Praze a psychopedii na Palackého univerzitě v Olomouci. Absolvovala dlouhodobý výcvik ve skupinové terapii SUR, základní a pokračovací kurz krizové intervence, specializační studium pro školní metodiky prevence, výcvik v adleriánském přístupu ve školním poradenství a další semináře zaměřené na relaxační techniky, reedukační a socioterapeutickou práci s klientem.

Pracuje v Pedagogicko - psychologické poradně pro Prahu 1,2, a 4 jako metodik prevence, kromě toho koordinuje a lektoruje vzdělávání pedagogických pracovníků, zpracovává akreditační žádosti o DVPP a je hodnotitel projektů EU. Je autorkou metodické příručky pro učitele „Jsme lidé jedné země“ a publikovala v časopise Komenský („Způsob výchovy u pasivních žáků ZŠ“).