Hledat

Seminář pro MŠ


Odborná společnost pro prevenci rizikového chování, z.s. ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno, p.o. nabízí cyklus seminářů zaměřený na prevenci rizikového chování v mateřských školách. Semináře jsou určeny pro ředitele a učitele mateřských škol, kteří mají zájem o zkvalitňování systému prevence a o metodiku práce s předškolními dětmi v rámci prevence rizikového chování.
Pozvánku a podrobnější informace zde