Hledat

Téma: Pilíře národního systému prevence rizikového chování dětí a mládeže v praxi

Datum konání: 16.-17.10.2023
Místo konání: Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1

Registraci na konferenci můžete vyplnit zde.

 

Organizace SEMIRAMIS z. ú. otevírá v listopadu 2023 druhý výcvikový běh Výcviku supervizorů ve školství.

Výcvik supervizorů ve školství je zaměřen na přípravu profesionálních pracovníků z širokého spektra
pomáhajících profesí pro kompetentní supervizní práci s pedagogy a ostatními pracovníky škol.
Výcvik zohledňuje specifika školního prostředí. Jeho cílem je vybavit účastníky takovými znalostmi a dovednostmi, aby se z nich stali
kompetentní supervizoři pro oblast školství. Výcvik se také zaměřuje na rozvoj zdravých pocitů a
postojů supervizora k druhému člověku. Ty následně podporují tvorbu supervizního vztahu
postaveného na důvěře, otevřenosti, vědomí odlišností a smyslu pro vzájemné hledání.
Výcvik zahrnuje znalostní i zkušenostní učení s výraznou sebezkušenostní a tréninkovou složkou.
Chceme vytvořit otevřené výcvikové prostředí, ve kterém je možné učit se od zkušených supervizorů i
od sebe navzájem, kde je možné dělat chyby, zkoušet nejrůznější přístupy a společně nacházet vhodná
řešení.

Časový rozsah: 266 hodin (216 výcvikových hodin, 20 hodin vlastní supervizní práce, 30 hodin supervize
– supervize)

Odborní garanti: Hlavní garant výcviku – PaedDr. Michael Chytrý
                           Garantka výcviku za oblast školství – PhDr. Lenka Skácelová

Lektoři: PaedDr. Michael Chytrý, PhDr. Lenka Skácelová, Mgr. Pavel Plaček, PhDr. Jiří Broža, Mgr.
Ondřej Počarovský, PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D., Doc. Mgr. Irena Smetáčková, Ph.D.,
PhDr. Jiří Libra, PhDr. Richard Braun

Odborná společnost pro prevenci rizikového chování udělila tomuto vzdělávacímu programu odbornou záštitu.

Podrobnější infromace najdete na webových stránkách Semiramis

 

Ve sborníku, který vám předkládáme, jsou prezentovány příklady dobré praxe, metodické materiály a pracovní listy z oblasti školské primární prevence, v tématech týkajících se role a kompetencí třídního učitele v jeho práci s třídním kolektivem v oblasti PPRCH, podpory rozvoje životních dovedností u žáků a vnitřní i vnější podpory pedagogů.

Kromě třídních učitelů mohou najít ve sborníku inspiraci také ostatní pracovníci v oblasti PPRCH, KŠKP, ŠMP atd.

Sborník příkladů dobré praxe

 

Klinika adiktologie ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, OSPRCH, Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno a DgÚ a SVP Praha 4 vytvořila Interaktivní platformu podpory duševního zdraví a prevence rizikového chování (IPREV)

 IPREV je moderním nástrojem podpory preventivních pracovníků určený zejména školám a školským zařízením realizujícím komplexní preventivní programy a také externím poskytovatelům těchto programů. Pomáhá efektivně stavět, řídit, kontrolovat a zlepšovat tyto programy. Platforma podporuje systémově ukotvenou prevenci a umožňuje propojovat školy s externími poskytovateli programů v místní komunitě a/nebo co nejblíže přirozenému prostředí dětí a dospívajících, samotných škol a na ně navazujících služeb podpory pro děti a rodiny.

Více informací získáte na webu IPREV

 

 

Členská schůze Odborné společnosti proběhne  v rámci celostátní konference PPRCH v Praze, 17. 10. 2022, Malý sál 3,  konferenční blok od 15:30 do max. 17:00  hodin

Stejně jako v minulých letech bude dojednán vstup na členskou schůzi i pro ty, kteří se nebudou účastnit celé konference.  

Datum konání: 17. 10. – 18. 10. 2022

Místo konání: Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1

Letošní ročník konference bude zaměřena na téma Perspektivy a milníky rozvoje národního systému školské prevence rizikového chování. S podtématy: Propojování světů on/off-line primární prevence; Nástroje prevence v on/offline prostředí, aneb propojování světů; Prevence v oblasti duševního zdraví u dětí a dospívajících.

Zájemnci o aktivní účast mohou přihlásit svůj příspěvek do 15. 6. 2022 zde: http://www.pprch.cz/Registrace-pro-prednasejici/

Posluchači se registrují na tomto odkazu: http://www.pprch.cz/Registrace-pro-posluchace/

 Podkategorie