Hledat

Webináře k právnímu vědomí pro pedagogy základních a středních škol

Ve spolupráci OSPRCH z.s. a Ing. Bc. Luďka Cutáka, plk. v. v., autora publikací a lektora přednášek z oblasti právního vědomí pro pedagogy,  vznikly jako aktivita projektu podpořeného MŠMT v rámci Výzvy pro podávání žádostí na aktivity v oblasti PPRCH a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2023, webináře které jsou zaměřeny na právní vědomí pedagogů, na jejich zákonná práva při vstupu Policie ČR do školy a na téma komunikace se zákonnými zástupci žáků. Webínáře najdete na našich webových stránkách v  menu Legislativa.

Jsou také  k dispozici na následujících odkazech - webinář   a  webinář 2