Hledat

Výcvik supervizorů ve školství

 

Organizace SEMIRAMIS z. ú. otevírá v listopadu 2023 druhý výcvikový běh Výcviku supervizorů ve školství.

Výcvik supervizorů ve školství je zaměřen na přípravu profesionálních pracovníků z širokého spektra
pomáhajících profesí pro kompetentní supervizní práci s pedagogy a ostatními pracovníky škol.
Výcvik zohledňuje specifika školního prostředí. Jeho cílem je vybavit účastníky takovými znalostmi a dovednostmi, aby se z nich stali
kompetentní supervizoři pro oblast školství. Výcvik se také zaměřuje na rozvoj zdravých pocitů a
postojů supervizora k druhému člověku. Ty následně podporují tvorbu supervizního vztahu
postaveného na důvěře, otevřenosti, vědomí odlišností a smyslu pro vzájemné hledání.
Výcvik zahrnuje znalostní i zkušenostní učení s výraznou sebezkušenostní a tréninkovou složkou.
Chceme vytvořit otevřené výcvikové prostředí, ve kterém je možné učit se od zkušených supervizorů i
od sebe navzájem, kde je možné dělat chyby, zkoušet nejrůznější přístupy a společně nacházet vhodná
řešení.

Časový rozsah: 266 hodin (216 výcvikových hodin, 20 hodin vlastní supervizní práce, 30 hodin supervize
– supervize)

Odborní garanti: Hlavní garant výcviku – PaedDr. Michael Chytrý
                           Garantka výcviku za oblast školství – PhDr. Lenka Skácelová

Lektoři: PaedDr. Michael Chytrý, PhDr. Lenka Skácelová, Mgr. Pavel Plaček, PhDr. Jiří Broža, Mgr.
Ondřej Počarovský, PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D., Doc. Mgr. Irena Smetáčková, Ph.D.,
PhDr. Jiří Libra, PhDr. Richard Braun

Odborná společnost pro prevenci rizikového chování udělila tomuto vzdělávacímu programu odbornou záštitu.

Podrobnější infromace najdete na webových stránkách Semiramis