Hledat

Sborník příkladů dobré praxe

 

Ve sborníku, který vám předkládáme, jsou prezentovány příklady dobré praxe, metodické materiály a pracovní listy z oblasti školské primární prevence, v tématech týkajících se role a kompetencí třídního učitele v jeho práci s třídním kolektivem v oblasti PPRCH, podpory rozvoje životních dovedností u žáků a vnitřní i vnější podpory pedagogů.

Kromě třídních učitelů mohou najít ve sborníku inspiraci také ostatní pracovníci v oblasti PPRCH, KŠKP, ŠMP atd.

Sborník příkladů dobré praxe