Hledat

 

Ve sborníku, který vám předkládáme, jsou prezentovány příklady dobré praxe, metodické materiály a pracovní listy z oblasti školské primární prevence, v tématech týkajících se role a kompetencí třídního učitele v jeho práci s třídním kolektivem v oblasti PPRCH, podpory rozvoje životních dovedností u žáků a vnitřní i vnější podpory pedagogů.

Kromě třídních učitelů mohou najít ve sborníku inspiraci také ostatní pracovníci v oblasti PPRCH, KŠKP, ŠMP atd.

Sborník příkladů dobré praxe

 

Klinika adiktologie ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, OSPRCH, Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno a DgÚ a SVP Praha 4 vytvořila Interaktivní platformu podpory duševního zdraví a prevence rizikového chování (IPREV)

 IPREV je moderním nástrojem podpory preventivních pracovníků určený zejména školám a školským zařízením realizujícím komplexní preventivní programy a také externím poskytovatelům těchto programů. Pomáhá efektivně stavět, řídit, kontrolovat a zlepšovat tyto programy. Platforma podporuje systémově ukotvenou prevenci a umožňuje propojovat školy s externími poskytovateli programů v místní komunitě a/nebo co nejblíže přirozenému prostředí dětí a dospívajících, samotných škol a na ně navazujících služeb podpory pro děti a rodiny.

Více informací získáte na webu IPREV

 

 

Členská schůze Odborné společnosti proběhne  v rámci celostátní konference PPRCH v Praze, 17. 10. 2022, Malý sál 3,  konferenční blok od 15:30 do max. 17:00  hodin

Stejně jako v minulých letech bude dojednán vstup na členskou schůzi i pro ty, kteří se nebudou účastnit celé konference.  

Datum konání: 17. 10. – 18. 10. 2022

Místo konání: Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1

Letošní ročník konference bude zaměřena na téma Perspektivy a milníky rozvoje národního systému školské prevence rizikového chování. S podtématy: Propojování světů on/off-line primární prevence; Nástroje prevence v on/offline prostředí, aneb propojování světů; Prevence v oblasti duševního zdraví u dětí a dospívajících.

Zájemnci o aktivní účast mohou přihlásit svůj příspěvek do 15. 6. 2022 zde: http://www.pprch.cz/Registrace-pro-prednasejici/

Posluchači se registrují na tomto odkazu: http://www.pprch.cz/Registrace-pro-posluchace/

 Podporujeme právě startující kampaň Nechmel děti - kampaň za uvědomělý postoj rodičů při podávání alkoholu dětem. Nejedná se však čistě o alkohol, ale i o rostoucí trend takzvaných beermixů.
Nealkoholických či nízkoalkoholických piv a ochucených piv, radlerů. Jejich konzumace probíhá již v útlém věku a je dle odborníků značně riziková. Kampaň realizuje Suchej únor, z.ú. www.nechmeldeti.cz

Poradna Vigvam, z.ú. za finanční podpory Nadace Sirius vytvořila soubor tří filmů s třemi metodikami pro pedagogy, které se zaměřují na ztrátu v jejích různých podobách: malé ztráty, šikana a smrt. Pedagogům se do rukou dostává dobře a pro děti atraktivně zpracovaný materiál, který mohou využít při práci s třídními kolektivy.

Podkategorie