Hledat

Podporujeme právě startující kampaň Nechmel děti - kampaň za uvědomělý postoj rodičů při podávání alkoholu dětem. Nejedná se však čistě o alkohol, ale i o rostoucí trend takzvaných beermixů.
Nealkoholických či nízkoalkoholických piv a ochucených piv, radlerů. Jejich konzumace probíhá již v útlém věku a je dle odborníků značně riziková. Kampaň realizuje Suchej únor, z.ú. www.nechmeldeti.cz

Poradna Vigvam, z.ú. za finanční podpory Nadace Sirius vytvořila soubor tří filmů s třemi metodikami pro pedagogy, které se zaměřují na ztrátu v jejích různých podobách: malé ztráty, šikana a smrt. Pedagogům se do rukou dostává dobře a pro děti atraktivně zpracovaný materiál, který mohou využít při práci s třídními kolektivy.

Přidáváme do příkladů dobré praxe projekt, který realizuje PROSTOR PRO, o.p.s. z Hradce Králové. Zaměřuje se na téma šikany ve školním prostředí. Nabízí informace pro rodiče i pedagogy. Více najdete na webových stránkách  projektu.

Vážené kolegyně a kolegové,

zveme Vás na členskou schůzi Odborné společnosti. Proběhne opět v rámci celostátní konference PPRCH v Praze, pondělí 18. 10. 2021, Malý sál 2,  konferenční blok od 13:00 do 15:00  hodin. 

Přístup pro členy, kteří se neúčastní samotné konference, je zajištěn.

PPP a SPC Hradec Králové pořádá konferenci Podpora duševního zdraví dětí a dospívajících, která odstartuje projekt Posilování kompetencí pedagogických pracovníků škol a školského poradenského zařízení i dětí a dospívajících v oblasti péče o duševní zdraví prostřednictvím vzdělávání a rozvoje psychosociálních dovedností.

Konference se uskuteční 30. 9. 2021 v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na Pivovarském náměstí 1245, Hradec Králové.

Pro účast na konferenci se zaregistrujte na  https://www.poradenstvikhk.cz/dusevnizdravi/

Více informací najdete také na sociálních sítích ZDE

Projekt je financován z fondů EHP a Norska. Program zdraví.

Na stránkách prevence-info.cz v odkazu PREVENCE KONTAKTY najdete aktualizované kontakty na krajské metodiky prevence a příslušné OMPPP.

Podkategorie