Hledat

15. října 2018 proběhla členská schůze OSPRCH.

 

Podrobný zápis je k dispozici ke stažení zde.

Další členská schůze se bude konat v březnu 2019
na Klinice adiktologie v Praze. Konkrétní termín upřesníme s dostatečným předstihem

OSPRCH dlouhodobě podporuje úsilí o zlepšení pracovních podmínek školních metodiků prevence, kromě jiného také snížení přímé vyučovací povinnosti. Zástupci OSPRCHu se zasadili o to, aby byl tento požadavek zapracovaný do Národní strategie PPRCH na období 2019 – 2027 a Akčního plánu. V současné době také podporujeme a sdílíme odkaz na petici směrovanou na MŠMT.
Odkaz na petici

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
srdečně Vás zveme na členskou schůzi OSPRCH, která se bude opět konat v rámci celostátní konference PPRCH v Praze a to 15.10. 2018, tedy první konferenční den, pravděpodobně v prvním  odpoledním bloku, přesný čas bude vyznačený v programu konference.
Účast každého z Vás je důležitá.
Těšíme se na setkání


Odborná společnost pro prevenci rizikového chování, z.s. ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno, p.o. nabízí cyklus seminářů zaměřený na prevenci rizikového chování v mateřských školách. Semináře jsou určeny pro ředitele a učitele mateřských škol, kteří mají zájem o zkvalitňování systému prevence a o metodiku práce s předškolními dětmi v rámci prevence rizikového chování.
Pozvánku a podrobnější informace zde

Podkategorie