Hledat

Souhrn praktických dopadů k připravované regulaci psychomodulačních látek

V současné chvíli se v Poslanecké sněmovně nachází návrh zákona k tzv. psychomodulačním látkám, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony. Jeho základní charakteristiky jsou následující (zpracováno RVKPP 8.11.2023): 

 • Návrh reaguje na současnou situaci, kdy jsou látky jako kratom nebo HHC v tzv. šedé zóně, tedy nejsou zákonem nijak upraveny.
 • Stát tak nemá kontrolu nad tím komu (mladiství) nebo jakým způsobem (výdejní automaty) jsou dostupné.
 • S látkami zařazenými na seznam psychomodulačních látek by bylo možné nakládat za podobných (ne-li přísnějších) podmínek jako s tabákovými výrobky – zákaz prodeje mladistvým, zákaz reklamy, zákaz sponzoringu.
 • Navrhuje se plošný zákaz prodeje ve výdejních automatech; psychomodulační látky bude možné prodávat pouze ve specializovaných prodejnách a to po ověření věku kupujícího.
 • Budou platit přísné podmínky pro kvalitu psychomodulačních látek, obsah aktivních látek a povinnost opatřit balení varováním (zdravotní, bezpečnostní) a informací o složení.
 • Nebude možné přidávat psychomodulační látky do potravin.
 • Psychomodulační látky svým vzhledem nebudou moci připomínat cukrovinky, čokoládu atd.
 • Navrhuje se zákaz prodávat psychomodulační látky ve školách, na akcích určených pro osoby mladší 18ti let a v zařízeních sociálně-právní ochrany dětí.
 • Obec bude mít možnost zakázat užívání psychomodulačních látek na veřejném prostranství v blízkosti školy nebo v určitých dnech či hodinách zakázat jejich prodej a podávání podobně jako v případě alkoholu nebo tabáku.
 • Řízení pod vlivem psychomodulační látky, popř. jiná forma ohrožení pod vlivem psychomodulační látky, bude trestným činem stejně, jako kdyby byl pachatel pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.
 • Podání psychomodulační látky dítěti bude trestné stejně jako podání alkoholu dítěti.
 • Návrh umožňuje vládě flexibilně reagovat na situaci a v případě potřeby přeřadit některou z psychomodulačních látek na seznam ‚zakázaných‘ omamných a psychotropních látek nebo na seznam tzv. nových psychoaktivních látek určených výhradně k vědeckému zkoumání.