Hledat

Vydání společného stanoviska odborných společností k projektu Revolution train

SNN ČLS JEP - Společnost pro návykové nemoci, České lékařské společnosti J.E. Purkyně
OSPRCH - Odborná společnost pro prevenci rizikového chování
A.N.O. - Asociace nestátních organizací
ČAA - Česká asociace adiktologů
AT Sekce Psychiatrické společnosti
 

Vzhledem k tomu, že podpora rozvoje, zlepšování kvality a efektivity poskytovaných preventivních služeb patří mezi priority naší činnosti, vydáváme společně s dalšími odbornými společnostmi toto stanovisko