Hledat


PhDr. Lenka Skácelová

Vystudovala Filosofickou fakultu  Masarykovy Univerzity Brno, obor odborná pedagogika a  psychologie, rigorózní zkouška FF MU Brno,  Psychoterapeutický výcvik SUR, kurzy a semináře: KIT, dvouletý výcvik pro problematiku sexuální výchovy (při Rakouském institutu pro rodinu), dvouletý výcvik pod MPK Praha (mezinárodní účast DEA), řada kurzů v problematice soc. pat. jevů (např. šikana, sociál. klima třídy). Supervizorka ČMIKS.
Od roku 1995 je vedoucí Poradenského centra pro drogové a jiné závislosti, při PPP p.o.,Hybešova 15, Brno. Je  metodik prevence PPP pro Brno -  město,  člen protidrogové komise MMB, lektor vzdělávacích programů pro pedagogy v oblasti primární prevence rizikového chování.
Reprezentuje OSPRCH v Pracovní skupině pro prevenci rizikového chování, poradním orgánu MŠMT.